ENGLEbilleder

Her er ExpandingCanvas værk ENGLbilleder. 3 engle, 3 musik- og forvandlingsbilleder. Vogterenglen, Dødsenglen og Lysets Engel. ENGLEbilleder kan sættes i sammenhæng med mange kirkelige aktiviteter – på kryds og tværs med skoler, børnehaver, minikonfirmand- og konfirmandaktiviteter, sogneaftner, musik-, billed- og kunstgudstjenester.
Den samlede varighed er 25 min., men de tre værker kan spilles hver for sig, og således indgå i gudstjenesten som præludium, interludium og postludium.
Som del af skole/kirke-samarbejdsprojekt har vi udvidet værket med en artist-talk, der både introducerer hvert enkelt værk, de tekniske spidsfindigheder og den kunstneriske proces. Samlet tid: 40 min.
ENGLEbilleder kan også opføres udendørs på kirketårnet, fx til Open By Night, kulturdage eller andet – det er en anden pris og en længere proces at få på plads, men spetakulært er det!

Vel afprøvet forslag til liturgi med ENGLEbilleder lavet af Helle Anker Bisgaard kan downloades her

ENGLEbilleder kan bookes hele året, og vi har masser af erfaring med afvikling, sammenhæng og opsætning. Bare ring 41 46 17 95 (Tine K. Skau) eller skriv mail@tinekskau.dk

Honorar 9.000kr plus transport