PÅSKEEVANGELIET

ExpandingCanvas har gennemkomponeret påskens fortælling i 5 centrale motiver: Indtoget i Jerusalem, Den Sidste Nadver, Judaskysset, Korsfæstelsen og Opstandelsen.

Musik, ord og Indigo Richards billedkunstneriske metamorfoser fører publikum gennem Den Stille Uges fortælling.

ExpandingCanvas bringer lydene og beretningen fra Jerusalem helt tæt på med flere projektorer, lydspor, stilhed, ny og gammel musik, orden og kaos.

Manus, komposition og blæs ved Musiker Tine K. Skau.

Aluphone, mini marimba og percussion ved Musiker Kai Stensgaard.

PÅSKEEVANGELIET kan bookes fra og med 3 uger før Den Stille Uge og én uge efter.

Pris: 9.200kr + transport

foto: Indigo Richards

PÅSKEEVANGELIET – en hutig gennemgang

Indtoget

Den sidste nadver

Judaskysset

Korsfæstelsen

Opstandelsen

PÅSKEevangeliet og højmessen/gudstjenestelig sammenhæng.

Efter tilladelse fra sognepræst Marianne Østergaard Petersen/Rinkenæs, sognepræst Torben Pedersen/Fonnesbæk og sognepræst Jesper Knudsen/Høje Tåstrup beskrives her tre modeller, som Påskeevangeliet fungerer rigtig godt med. TAK til Marianne Østergaard Petersen, Torben Pedersen og Jesper Knudsen, at vi må bringe deres opbygning her.

I Rinkenæs var der følgende rækkefølge, ca 60 min. ialt:

Klokkeringning og bedeslagvelkomst v. præsten.
Fællessalme: Se hvor nu Jesus træder, sammendrag af palmesøndag til og med Judas’ forræderi v. præsten.
ExpandingCanvas PÅSKEevangeliet i sin helhed (43,5 min).
Evangelielæsning om opstandelsen (Johannesevangeliet)  v. præsten.
Fadervor, Velsignelse, fællessalme Hil dig frelser og forsoner.
Afrundning v. præsten

I Fonnesbæk kirke, ca. 60 min.:

Klokkeringning og bedeslag
Introduktion v. arrangør
Fællessalme: 176 Se, hvor nu Jesus træder

ExpandingCanvas: Indtoget

Tekstlæsning om det sidste måltid: Mark. 14, 12-25
ExpandingCanvas: Nadveren

Tekstlæsning om Judas forræderi: Mark. 14, 43-50, 53-64
ExpandingCanvas: Kysset

Tekstlæsning om korsfæstelsen: Mark. 15, 22-27, 33-37
ExpandingCanvas: Korsfæstelsen

Tekstlæsning om opstandelsen: Mark. 16, 1-7
ExpandingCanvas: Opstandelsen

Bøn og velsignelse
Fællessalme: 192 Hil dig, frelser og forsoner
Afrunding v. arrangør

I Høje Tåstrup ca. 90 min. ialt:

Klokkeringning og bedeslag, nådeshilsen, introduktion til dagens gudstjeneste og påskens fortælling.
ExpandingCanvas Indtoget.
Indgangsbøn og oplæg til fællessalme 1 v. præsten, fællessalme 1.
NT fortælling om skærtorsdag v. præsten.
ExpandingCanvas Nadveren.
Lovprisning v. nadver, indstiftelsesord og uddeling (gående nadver).
Oplæg til fællessalme 2 og fællessalme 2.
NT fortælling om Judas forræderi, tilfangetagelsen, forhør og piskning.
ExpandingCanvas Judaskysset.
Oplæg til fællessalme 3 og fællessalme 3.
NT fortælling om vejen til Golgatha, korsfæstelse og opstandelse.
ExpandingCanvas Korsfæstelsen og Opstandelsen.
Trosbekendelse. Velsignelse.
Kort fortælling om påskedag og oplæg til fællessalme 4 v. præsten, evangelielæsning om opstandelsen.
Fadervor. Afrunding v. præsten.

Ingen af gudstjenesterne blev lange. Heller ikke for de (adspurgte) konfirmander eller andre deltagende.

Begge modeller rummer variationsmuligheder: fx inddragelse af konfirmander til evangelielæsning, salmevalg, at udskifte en fællessalme med en solo-salme eller et stykke passionsmusik fra organisten. Det er også en mulighed, at Tine K. Skau og Kai Stensgaard spiller en slags postludie i stedet for “afrundings”-punktet.

Det virkede rigtig godt, at der ikke var præludium, måske fordi sansepåvirkningen med meget musik/lyd og motiver/farver er så massivt.

Kai og Tine spiller gerne til salmerne, hvis organisten har en fridag, i så fald skal vi have salmenumre og koralbogsnumre 14 dage før vores optræden.