PÅSKEEVANGELIET

ExpandingCanvas har gennemkomponeret påskens fortælling i 5 centrale motiver. Musik, ord og Karen Ts billedkunstneriske metamorfoser fører publikum gennem Den Stille Uges fortælling.

ExpandingCanvas bringer lydene og beretningen fra Jerusalem helt tæt på med flere projektorer, lydspor, stilhed, ny og gammel musik, orden og kaos.

PÅSKEEVANGELIET kan bookes fra og med 3 uger før Den Stille Uge og én uge efter – i 2018

Pris: 9.000kr transport

Påskeevangeliet og højmessen/gudstjenestelig sammenhæng.

Efter tilladelse fra sognepræst Marianne Østergaard Petersen/Rinkenæs og sognepræst Jesper Knudsen/Høje Tåstrup beskrives her to modeller, som Påskeevangeliet fungerer rigtig godt med.
TAK til Marianne Østergaard Petersen og Jesper Knudsen, at vi må bringe deres opbygning her.

I Rinkenæs var der følgende rækkefølge, ca 60 min. i alt:
Klokkeringning, bedeslag og velkomst v. præsten.
Fællessalme Se hvor nu Jesus træder.

Sammendrag af palmesøndag til og med Judas’ forræderi v. præsten.
ExpandingCanvas Påskeevangeliet i sin helhed (43,5 min).
Evangelielæsning om opstandelsen (Johannesevangeliet) v. præsten.
Fadervor, Velsignelse, fællessalme Hil dig frelser og forsoner.
Afrunding v. præsten.

I Høje Tåstrup ca. 90 min. ialt:
Klokkeringning og bedeslag, nådeshilsen, introduktion til dagens gudstjeneste og påskens fortælling.
ExpandingCanvas Indtoget.
Indgangsbøn og oplæg til fællessalme 1 v. præsten, fællessalme 1,
NT fortælling om skærtorsdag v. præsten.
ExpandingCanvas Nadveren.
Lovprisning v. nadver, indstiftelsesord og uddeling (gående nadver).
Oplæg til fællessalme 2 og fællessalme 2.
NT fortælling om Judas forræderi, tilfangetagelsen, forhør og piskning.
ExpandingCanvas Judaskysset.
Oplæg til fællessalme 3 og fællessalme 3.
NT fortælling om vejen til Golgatha, korsfæstelse og opstandelse.
ExpandingCanvas Korsfæstelsen og Opstandelsen.
Trosbekendelse.
Velsignelse.
Oplæg til fællessalme 4 og fællessalme 4.

Ingen af gudstjenesterne blev lange. Heller ikke for de (adspurgte) konfirmander eller andre deltagende.
Begge modeller rummer variationsmuligheder: fx inddragelse af konfirmander til evangelielæsning, salmevalg, at udskifte en fællessalme med en solo-salme eller et stykke passionsmusik fra organisten.

Det er også en mulighed, at Tine K. Skau og Kai Stensgaard spiller en slags postludie i stedet for “afrundings”-punktet. Det virkede rigtig godt, at der ikke var præludium, måske fordi sansepåvirkningen med meget musik/lyd og motiver/farver er så massivt.
Kai og Tine spiller gerne til salmerne, hvis organisten har en fridag, i så fald skal vi have salmenumre og koralbogsnumre 14 dage før vores optræden.