ExpandingCanvas

Danmarks første billedkunst-koncert-ensemble!

Lys. Farver. Klang. Lyd. Transparens. Tydelighed. Tæthed. Samtidighed.

Tine K. Skau, musikperformer – Karen T, billedkunstner – Kai Stensgaard, slagtøjsspiller